om oss


Tranås Byggsvets AB
Som namnet antyder kommer vi  från Tranås.  En kommun på gränsen mellan Småland och Östergötland. Ett perfekt läge, i stort sett mitt emellan Stockholm – Göteborg – Malmö.

Vi är en stålbyggnadsleverantör som konstruerar, dimensionerar, tillverkar och monterar kompletta stålstommar med ingjutningsgods.
Vi har en 50-årig erfarenhet inom byggindustrin.

Stål har en lång svensk tradition och vi har en passion för stålets möjligheter. Det är starkt, vackert och formbart.
Sedan många år har vi investerat i maskiner, utrustning och kompetens för att tillverka fackverk. Vi tillverkar fackverk upp till en längd av 30 meter utan skarv och till 55 meter med skarv. Vi tillverkar alla förekommande typer av fackverk.
Ytbehandling görs i vår egen lackavdelning efter Era önskemål och krav på kulör, ytfinish och korrosivitetsklass. Även brandskyddsmålning utförs.
Våra yrkeskunskaper är väl dokumenterade och vi har gott om referenser från företag vi utfört arbeten åt. Våra kunder uppskattar också vårt sätt att arbeta och att tids- och kostnadsramar hålls. Vi håller vad vi lovar.

Rätt pris med rätt kvalitet i rätt tid är vårt motto! 

Vi har ett nät av kvalificerade samarbetspartners. BE Group och Tibnor är våra huvudleverantörer av stål. Ett nätverk av konstruktörer och arkitekter med flera års kompetens kan vi lita på för varje unikt projekt.
Vår personal har TR-stål/N kompetens. All tillverkning sker av personal med svetskompetens enligt SS-EN ISO 9606-1. Vi CE-märker alla våra produkter enligt EN 1090-1.